Vse več podjetij se odloča za celovite cgp rešitve (celostno grafično podobo), kjer oblikujemo dopisne liste, predstavitvene mape, vizitke, zastave, letna poročila, brušure, prezentacijske cd-medije, pripravimo in izvedemo obliko e-mail sporočanja, določimo tipografijo podjetja in razpoznavni element. Med osnovne elemente sodi tudi grafično oblikovanje poslovnih dokumentov, kot so npr.: dopisni listi, poslovne vizitke, naročilnice, računi, pisemske ovojnice, elektronsko pismo, žig idr.
Vaša Celostna Grafična Podoba ni le vsota vseh elementov temveč splošen vtis, ki dodaja vrednost vašemu podjetju in blagovni znamki, ki jo predstavljate na tržišču. Dobro zasnovana celostna grafična podoba vam daje veliko prednost pred vašo konkurenco, saj boste na trgu tako dobro prepoznavni. Elementi CGP-ja so vaš logotip, prilagojen pisarniški material, vaša spletna stran, slogani, in kar je najpomembnejše, vaši zaposleni. iMode skupina tesno sodeluje z vašim podjetjem, da vam lahko ponudi mednarodno kakovost in več plasti personalizacije, ki so prilagojene vašim potrebam in načrtovanemu proračunu.