Kako vam lahko znanje tujih jezikov pomaga v poslu?

 

Uvod

V zadnjih nekaj desetletjih se poslovno okolje podjetij konstantno širi na splet. Digitalno okolje ponuja več prostora in več možnosti za rast. Globalna povezanost omogoča prehod na nove trge, nova partnerstva in stroškovno učinkovitejšo proizvodnjo. Pri soočanju z multinacionalno skupnostjo je nujno, da imamo dobro razvite jezikovne spretnosti in znamo čim več jezikov. Eden od najpogosteje uporabljenih jezikov je angleščina, zato nam mora biti prioriteta in jo moramo obvladati.

Spodaj navajamo pet argumentov, zakaj so močne jezikovne spretnosti pomembne in kako vam lahko pomagajo pri vodenju vašega posla.

 

1. Izboljšana komunikacija

Pri pogajanjih o določenem poslu je pomembno, da izrazite vaše sporočilo jasno in glasno, na najbolj zgovoren način. Hitro se lahko zgodi, da vas vaši partnerji razumejo na napačen način ali jih z »nerodno« izbiro besed zmedete. Lahko se zgodi, da jih nevede tudi užalite. To velja tako za pisne kot za ustne veščine.

Odlično znanje jezika preprečuje tudi slabo komunikacijo pri oddaji in prejemanju naročil. Če morate, na primer, za obdelavo vsakega mednarodnega naročila najeti osebo, to odžira dobiček, ki bi ga lahko vložili v nadaljnjo rast in razvoj podjetja. Veliko podjetij, ki deluje mednarodno, zaposluje ljudi iz različnih držav, saj lahko tako olajšajo marsikateri proces.

 

2. Izboljšana produktivnost

Predstavljajte si, da bi morali ves čas prevajati vso komunikacijo, ki poteka v tujem jeziku, ki ga ne znate. Vsakič, ko prejmete sporočilo ali ga želite poslati, bi morali korespondenco poslati zunanjemu izvajalcu, ki bi sporočilo prevedel. Ne le, da je to zelo zamudno opravilo, ampak predstavlja tudi (velik) strošek! Čim več jezikov znate (vi in vaša ekipa), tem manj stroškov boste imeli z nenehnim prevajanjem in manj časa boste izgubljali.

 

3. Jeziki pomagajo pri poslovnih potovanjih

Če želite poslovati mednarodno, se poslovnim potovanjem v tujino skoraj ne morete izogniti. Poti bodo veliko lažje, vi pa boste veliko bolj samozavestni, če boste znali jezik države, v katero potujete – vsaj osnove.

Če boste poznali vsaj nekaj osnovnih besed in fraz, se boste veliko lažje znašli na letališču ali v mestu, na koncu koncev pa bodo tudi vaši poslovni partnerji prepoznali trud in predanost. Seveda obstaja vedno možnost, da vzamete s sabo prevajalca, kar pa odsvetujemo, če res ni nujno potrebno.

 

4. Interakcija s tujim občinstvom

Ena izmed najučinkovitejših marketinških strategij je vključevanje ciljne publike na družbenih omrežjih. Ker družbena omrežja delujejo globalno in tako pritegnejo pozornost mednarodne javnosti, vam lahko sposobnost komuniciranja s tujimi sledilci pomaga pri boljšem razumevanju njihovih potreb in poveča možnosti za uspeh na novem trgu.

Novi trgi pa niso nujno enojezični. Kot primer lahko omenimo Švico, kjer uporabljajo štiri uradne jezike. V Kanadi je poleg angleščine močno razširjena tudi francoščina. V Belgiji govorijo nizozemsko, francosko in nemško. Poglejmo bližje – na Primorskem imamo italijansko narodno skupnost, v Prekmurju pa madžarsko govorečo narodno skupnost. Vsi ti primeri kažejo, da lahko včasih doseganje strank v znotraj ene države zahteva uporabo več jezikov.

 

5. Pomoč in podpora uporabnikom

Zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje kupcu je tisto, za kar si prizadeva vsako podjetje. Uporabniška izkušnja je namenjena izpolnjevanju uporabnikovih potreb in zagotavljanju pozitivnih izkušenj, kar povečuje zvestobo izdelku ali blagovni znamki. Del uporabniške izkušnje je tudi pomoč in podpora uporabnikom, kar pa veliko podjetij spregleda. Kaj je slaba uporabniška izkušnja, verjetno ne rabimo razlagati. Ločimo pa med dobro in odlično uporabniško izkušnjo.

Dobra uporabniška izkušnja ohranja stranke zadovoljne – pomaga rešiti problem/vprašanje. Odlična uporabniška izkušnja pa daje strankam tudi vpogled v delovanje, jim pomaga razumeti probleme in kako je do njih prišlo ter seveda, kako jih rešiti. Recimo, da ste podjetje, ki razvija programsko opremo in prejmete pritožbo glede varnosti vaše aplikacije. Ugotovite, da ni problem v programski opremi, ampak pri uporabniku. Če boste tej stranki razložili kje je problem, kako je do problema prišlo in kako ga rešiti, bo stranka veliko bolj zadovoljna, kot če bi ji le odgovorili na pritožbo s komentarjem, da je na vaši strani vse v redu in da morajo sami raziskati, kako problem rešiti.

Drug primer: Vaše izdelek/storitev ima veliko bazo uporabnikov v Rusiji. Če jim ne boste omogočili pomoči in podpore v njihovem jeziku, ne boste razumeli niti njihovih potreb in želja in boste verjetno prejeli veliko pritožb ter potencialno izgubili stranke.

 

Zaključek

Vodenje uspešnega (spletnega) posla zahteva veliko trdega dela in predanosti. Talent in strast do podjetja nista vedno dovolj. Pri mednarodnem poslovanju boste med drugim potrebovali tudi dobro znanje tujih jezikov.

Star pregovor pravi:
Več jezikov znaš, več veljaš!

Povzeto po: Blog.cs-cart.com, 2019. 5 Proofs Why Language Skills Can Help You Run Your E-Commerce Business Smoothly. [spletni vir] Dostopno na: https://blog.cs-cart.com/2019/08/13/5-proofs-why-language-skills-can-help-you-run-your-e-commerce-business-smoothly/ [13.8.2019]