Trgovine, ki imajo v svoji zalogi tudi tvegane izdelke, morajo za te običajno navajati tudi količine zaloge in vrednost posameznega izdelka. Izdelki z visokim tveganjem so tisti, ki privabljajo tatove, strošek ponovnega nakupa pa je visok. To so na primer elektronska oprema, cigarete in tobak, modna oblačila, računalniška in digiralna oprema, programska oprema, računalniške igre in konzole, zdravila, ure, nakit, mobilni telefoni, radii, fotografska oprema, orodje, televizorji, zgoščenke, ter vina in žganje.

Če imate v vaši trgovini zaloge tveganih izdelkov, lahko svoje stroške zavarovanja v zvezi s takšno zalogo zmanjšate, če zagotovite primerno varovanje. Primerno varovanje vključuje s strani zavarovalnic potrjene alarmne sisteme proti kraji in požaru, okenske rešetke, zapornice, zaklope in ključavnice, video-nadzorni sistem in primerni gasilni sitem. Mnoge zavarovalnice ponujajo zavarovanje zaloge samo v primeru, da so zagotovljeni minimalni standardi varnosti, ne glede na vrsto zaloge. Pogosto zavarovalnice ponujajo tudi velike popuste na premije, če lastnik trgovine živi na istem območju ali v isti zgradbi, kot je trgovina, saj je tako zagotovljen nadzor tudi ponoči.

Trgovine se v osnovi ukvarjajo s strankami, ki so del javnosti, zaradi česar dobra zavarovalna polica standardno vsebuje tudi zavarovanje odgovornosti. Le ta naj bi vsebovala kritje javne odgovornosti v višini 2.000.000,00 €- za vsak zahtevek javne osebe, ki je utrpela izgubo ali poškodbo med obiskom trgovine.

Če ima vaše podjetje zaposleno več delavcev, vse police vključujejo zavarovanje odgovornosti za delavce do višine 10.000.000,00 €-, ker pa trgovine prodajajo dobrine in storitve, naj bi zavarovanje vključevalo tudi kritje obveznosti za izdelke v višini 2.000.000,00 €- za vsako zavarovalno obdobje.